E E U W I G H E D E N

Handschrift van mijn grootvader uit zijn dagboek, omgevormd naar een object.